İhale Adı: “Sosyal Uyum Eğitimi” Hizmet Alımı

İhale No: 2023/ENHANCER-353-1222398/009

Çukurova Üniversitesi olarak Avrupa Birliği (AB) tarafından ENHANCER programı kapsamında desteklenen “Kapsayıcı Tarım: Ortak Bilgi ve Beceri Geliştirme Merkezi” adlı ICMPD/2022/ENHANCER-353-1222398 numaralı projeyi yürütmekteyiz. Proje kapsamında yapılması planlanan Sosyal Uyum Eğitimibaşlıklı hizmet alımı ihalesine davetlisiniz. Tekliflerinizi ekte yer alan dosyada belirtilen kriterlere uygun olarak 03.02.2023 tarihi saat 16:30’a kadar önce Çukurova Üniversitesi Ziraat Fakültesi Araştırma ve Uygulama Çiftliği Proje Ofisi’ne elden veya kurye ile ulaştırmanız gerekmektedir.