İhale Adı: “Tarımsal Beceri Geliştirme Eğitim Organizasyonu” Hizmet Alımı

İhale No: 2023/ENHANCER-353-1222398/008

Çukurova Üniversitesi olarak Avrupa Birliği (AB) tarafından ENHANCER programı kapsamında desteklenen “Kapsayıcı Tarım: Ortak Bilgi ve Beceri Geliştirme Merkezi” adlı ICMPD/2022/ENHANCER-353-1222398 numaralı projeyi yürütmekteyiz. Proje kapsamında yapılması planlanan “Tarımsal Beceri Geliştirme Eğitim Organizasyonu” başlıklı hizmet alımı ihalesine davetlisiniz. Tekliflerinizi ekte yer alan dosyada belirtilen kriterlere uygun olarak 03.02.2023 tarihi saat 16:30’a kadar önce Çukurova Üniversitesi Ziraat Fakültesi Araştırma ve Uygulama Çiftliği Proje Ofisi’ne elden veya kurye ile ulaştırmanız gerekmektedir.