İhale Adı: “Girişimcilik Beceri Geliştirme Eğitimleri İçerik Hazırlama” ve “Uzaktan Eğitim Platformu Geliştirme” Hizmet Alımı

İhale No: 2023/ENHANCER-353-1222398/007

Çukurova Üniversitesi olarak Avrupa Birliği (AB) tarafından ENHANCER programı kapsamında desteklenen “Kapsayıcı Tarım: Ortak Bilgi ve Beceri Geliştirme Merkezi” adlı ICMPD/2022/ENHANCER-353-1222398 numaralı projeyi yürütmekteyiz. Proje kapsamında yapılması planlanan “Girişimcilik Beceri Geliştirme Eğitimleri İçerik Hazırlama” ve “Uzaktan Eğitim Platformu Geliştirme” başlıklı hizmet alımı ihalesine davetlisiniz. Tekliflerinizi ekte yer alan dosyada belirtilen kriterlere uygun olarak 02.02.2023 tarihi saat 16:30’a kadar önce Çukurova Üniversitesi Ziraat Fakültesi Araştırma ve Uygulama Çiftliği Proje Ofisi’ne elden veya kurye ile ulaştırmanız gerekmektedir.